Grzegorz_Bocewicz  GRZEGORZ BOCEWICZ
 miejsce pracy: Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania
Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechnika Koszalińska
 e-mail: bocewicz@ie.tu.koszalin.pl
ResearcherID
ORCID
A-3652-2013
0000-0002-5181-2872
 tel:  +48 94 3478 717

Zainteresowania i tematyka badań

  • badania operacyjne i modelowanie deklaratywne
  • dyskretne dynamiczne systemy zdarzeniowe
  • procesy multimodalne
  • modelowanie i analiza/synteza systemów współbieżnych procesów cyklicznych
  • techniki programowania z ograniczeniami
  • zastosowania teorii zbiorów rozmytych
  • zarządzanie przedsięwzięciem
  • ontologie w systemach wspomagania decyzji