Publikacje w czasopismach

 1. Nielsen I., Dang Q.-V., Bocewicz G., Banaszak Z., A methodology for implementation of mobile robot in adaptive manufacturing environments. In: Journal of Intelligent Manufacturing, Springer US, 2015
 2. Bocewicz G., Banaszak Z., Multimodal processes scheduling in mesh-like network environment. In: Archives of Control Sciences, Vol. 25 (3), 2015, 237–261
 3. Bocewicz G., Nielsen I., Banaszak Z., Automated guided vehicles fleet match-up scheduling with production flow constraints. In: Engineering ApplicationsofArtificial Intelligence, Vol. 30, 2014,  49–62 (doi: 10.1016/j.engappai.2014.02.003)
 4. Bocewicz G., Robustness of Multimodal Transportation Networks. In: Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2014; 16 (2): 259–269
 5. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Pawlewski P., Multimodal Processes Rescheduling: Cyclic Steady States Space Approach. In: Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013, Article ID 407096, 24 pages, 2013. doi:10.1155/2013/407096
 6. Banaszak Z., Bocewicz G., Declarative modeling for production orders portfolio scheduling. In: Foundations of Management 2014, Vol. 6, No. 1-3, 7-24
 7. Boroński R., Bocewicz G., Indeksowanie tabel dla różnych gęstości grup zapytań SQL (na przykładzie Oracle 11G). In: Studia Informatica, Vol. 35, No. 2 (116), 2014, s. 127-138.
 8. Bocewicz G., Banaszak Z., Declarative approach to cyclic steady  states space refinement: periodic processes scheduling. In: International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 67, 2013, 137–155
 9. Boroński R., Bocewicz G., Indexes driver mechanism for grouped SQL queries, In: Pomiary Automatyka Robotyka,  PAR,  nr 2, 2013, 135-145
 10. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z.,  Declarative approach to AGVS modeling and Cyclic Scheduling, In: Applied Mechanics and Materials, Vol. 421, 2013, 573-578
 11. Bocewicz G., Banaszak Z., Scheduling for Multi-modal Cyclic Transport Systems. In: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr 2, 2012, 106-113
 12. Bocewicz G., Banaszak Z. A., Rescheduling of Concurrently Flowing Cyclic Processes. In: Computational Collective Intelligence: Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI , Part II, Springer-Verlag, Vol. 7654, 2012, 212-222
 13. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z. A., Reachability of Cyclic Steady States Space: Declarative Modeling Approach. In: Computational Collective Intelligence: Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI , Part II, Springer-Verlag, Vol. 7654, 2012, 233-243
 14. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Toward cycling scheduling of concurrent multimodal processes. In: Computational Collective Intelligence: Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI, Springer-Verlag, vol. 6922, 2011, 448-457
 15. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Deklaratywny model wielorobotowego systemu inspekcji pomieszczeń zamkniętych. W: Automatyka, tom 15, nr 2, 2011, 81-90
 16. Bocewicz G., Banaszak Z., Deklaratywny model mobilnego systemu inspekcyjnego. W: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr 2, 2011, 420-430
 17. Bocewicz G., Bzdyra K., Banaszak Z., Integracja problemów doboru, alokacji i planowania działań zespołu mobilnych robotów inspekcyjnych: model deklaratywny. W: Postępy nauki i techniki (Advances in science and technology), nr 9, 2011, 52-67
 18. Bocewicz G., Bzdyra K., Banaszak Z., Towards automated synthesis of concurrent control programs. In: Applied Computer Science: Management of production processes, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Vol. 7, No. 2,  2011, 7-20
 19. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Model diofantyczny problemu harmonogramowania cyklicznego. W: Prace Naukowe – Elektronika, z. 175, Tom I, 2010, 295-310
 20. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z., Muszyński W.,  Knowledge based and CP-driven approach applied to multi product small-size production flow. In: Control and Cybernetics, Vol. 39, No. 1, 2010, 69-95
 21. Bocewicz G., Banaszak Z., Cyclic processes scheduling. In: Applied Computer Science: Production engineering IT-driven concepts, Bzdyra K., Mleczko J. (Eds), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Vol. 6, No. 2, 2010, 41-70
 22. Jucha M., Bocewicz G., Matuszek J., Calculation model of teaching costs in a university. In: Applied Computer Science: Production engineering IT-driven concepts, Bzdyra K., Mleczko J. (Eds),Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Vol. 6, No. 2, 2010, 19-40
 23. Bocewicz  G., Bach I., Wójcik R., Production flow prototyping subject to imprecise activity specification. In: Kybernetes, Vol. 38, Issue 7, 2009, 1298-1316
 24. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., On undecidability of cyclic scheduling problems. In: Mapping Relational Databases to the Semantic Web with Original Meaning, Lecture Notes in Computer Science, LNAI, Springer-Verlag, Vol. 5914, 2009, 310-321
 25. Bocewicz G., Banaszak Z., Bach I., Multi-robot systems scheduling under uncertainty constraints. In: Systems Science, Vol. 35, No. 3, 2009, 31-47
 26. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., Logic-algebraic method based and constraints programming driven approach to AGVs scheduling. In: International Journal of Intelligent Information and Database Systems, Vol.3, No 1, 2009, 56-74
 27. Banaszak Z., Bocewicz G., Abductive reasoning driven approach to project-like production flow prototyping. In:  Foundations of Management, Vol. 1, No. 1, 2009, 43-64
 28. Bocewicz G., Bzdyra K., Banaszak Z., Cyclic scheduling and diophantine problems. In: Applied Computer Science, Supporting Enterprise Management Processes, Vol. 5, No. 1, 2009, 11-25
 29. Bocewicz G., Banaszak Z., Bach I., Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami do planowania zadań w środowiskach wieloprojektowych. W: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr 2, 2009, 152-164
 30. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z., Projektowanie dedykowanych systemów komputerowo wspomaganego harmonogramowania procesów dyskretnych. W: Automatyka, Tom 13, Zeszyt 2, 2009, 169-181
 31. Banaszak  Z., Bocewicz G.,  Modele diofantyczne problemów harmonogramowania cyklicznego. W: Zeszyty naukowe wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, Nr 1, 2009, 59-74
 32. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., AGVs distributed control subject to  imprecise operation times. In: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI, Springer-Verlag, Vol. 4953, 2008, 421-430
 33. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z., Constraint programming approach to time-window and multiresource-constrained projects portfolio prototyping. In: Industrial, Engineering and Other Applications of Applied Intelligent Systems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI, Springer-Verlag, Vol. 5027, 2008, 767-776
 34. Bach I., Bocewicz G., CP-Driven approach to multicriteria decision making based on imprecise data. In: Foundation of Computing and Decision Sciences, Vol. 33, No. 2, 2008, 119-129
 35. Bocewicz G., Mądry M., Banaszak Z., Knowledge based and CLP-driven approach to multi-robot task allocation for multi-product job shop. In: Applied Computer Science, Vol. 4, No. 1, 2008, 18-32
 36. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., Decision support tool for projects portfolio prototyping. In: Applied Computer Science, Vol. 4, No. 2, 2008, 43-62
 37. Bocewicz G., Bzdyra K., Banaszak Z., AGVs  Scheduling subject to deadlock avoidance constraints. In: Advances in Production Engineering and Management, Maribor (Slovenia) , Vol. 3, No. 2, 2008, 59-69
 38. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z., Planowanie przedsięwzięć w środowisku wieloprojektowym. W: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr 2, 2008, 246-256
 39. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., System komputerowego wspomagania wariantowania przedsięwzięć. W: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr 10, 2008, 45-53
 40. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Planowanie pracy zespołu robotów wielofunkcyjnych w warunkach niepewności. W:  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Automatyka, z. 151, 2008, 129-141
 41. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Design of feasible schedules for AGV systems with constraints: a logic-algebraic approach. In: Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI, Vol. 4496,  Springer-Verlag, 2007, 578-587
 42. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., Fuzziness and constraints programming for AGVs system control. In: Systems Science, Vol. 37, No 1, 2007, 27-38
 43. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z., Constraint programming approach to multi-product scheduling. In: Applied Computer Science, Vol.3, No 2, 2007, 1-18
 44. Bocewicz G., Bach I., Sitek P., Modelowanie rozmyte i programowanie z ograniczeniami w sterowaniu systemem transportu wewnątrz zakładowego. W: Przegląd Mechaniczny, Rok wyd. LXV, Zeszyt 12S/2007, 28-31
 45. Bach I., Bocewicz G., Banaszak Z., Techniki programowania z ograniczeniami w zarządzaniu wiedzą MŚP. W: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr. 2, 2007, 7-16
 46. Sitek P., Wikarek J., Bocewicz G., Harmonogramowanie zadań i rozdziału zasobów jako problem spełnienia ograniczeń. W: Pomiary Automatyka, Robotyka, PAR, nr. 2, 2007, 7-16
 47. Banaszak Z., Bocewicz G., Bach I., Jakubowski J., Zastosowanie technik programowania w logice z ograniczeniami do wyznaczania drzew diagnostycznych. W: Przegląd Mechaniczny, Rok wyd. LXV, Zeszyt 12S/2006, Warszawa, 2006, 28-32
 48. Wójcik R., Bocewicz G., Banaszak Z., Zastosowania technik programowania z ograniczeniami do rozstrzygania konfliktów zasobowych w ESP. W: Inżynieria Maszyn, Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, ROK 11 ZESZYT 1, Wrocław, 2006, 87-99
 49. Bocewicz G., Banaszak Z., Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami w systemach wspomagania sterowania dyspozytorskiego procesami transportu i składowania ESP. W: Inżynieria Maszyn, Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT, ROK 11 ZESZYT 1, Wrocław, 2006, 100-111
 50. Wójcik R., Bocewicz G., CP-approach to design of steady-state flow of repetitive manufacturing processes in SME. In: Apllied Computer Science, Applied computer science and production management, Vol.1, No. 1, 2005, 201-218

Podręczniki i Monografie

 1. Bocewicz G., Modele multimodalnych procesów cyklicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013, 288 s.
 2. Banaszak Z., Bocewicz G., Decision Support Driven Models and Algorithms of Artificial Intelligence, Management Sciences Series, Warsaw University of Technology, Faculty of Management, 2011, 237 s.
 3. Informatyczne systemy zarządzania, wybrane zastosowania,  Red. Bzdyra K., Bocewicz G., Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2010, 143 s.
 4. Bocewicz G., Bach-Dąbrowska I., Banaszak Z., Deklaratywne projektowanie systemów komputerowego wspomagania planowania przedsięwzięć, Akademicka Oficyna Wydawnicza  Exit, Warszawa, 2009, 302 s.

Rozdziały w monografiach

 1. Wójcik R., Nielsen I., Bocewicz G., Banaszak Z., Multimodal Processes Optimization Subject to Fuzzy Operation Time Constraints. In: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 12th International Conference, series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing, Vol 373, 2015, 313-322
 2. Bzdyra K., Banaszak Z., Bocewicz G., Multiple Project Portfolio Scheduling Subject to Mass Customized Service, In: Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.), Springer International Publishing, Vol. 350, 2015,11-21
 3. Bocewicz G, Wójcik R, Banaszak Z. Cyclic Scheduling of Multimodal Concurrently Flowing Processes. In: Advances in Systems Science, series: Advances in Intelligent Systems and Computing. Świątek J, Grzech A, Świątek P, Tomczak JM, (Eds). Springer International Publishing, 2014,  587–98
 4. Bocewicz G., Banaszak Z., Pawlewski P., Cyclic Steady State Space Refinement. Recent Advances In Automation, Robotics and Measuring Techniques, series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (Eds.), Springer International Publishing, Vol. 267, 2014,  11-20
 5. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Reachability Modeling for Multimodal Networks Prototyping. In: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 11th International Conference, series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Omatu S., Bersini H., Corchado J. M., Rodriguez S., Pawlewski P., Bucciarelli E. (Eds.), Springer International Publishing, Vol. 290, 2014, 1-11
 6. Boroński R., Bocewicz G., Relational database index selection algorithm. In: Kwiecień A, Gaj P, Stera P (Eds.) Communications in Computer and Information Science, series: Computer Networks, Springer International Publishing, Vol. 431, 2014, 338-347
 7. Nielsen I., Wójcik R., Bocewicz G., Banaszak Z., Towards constraint programming driven methodology for online multi-project planning and control. In: Information Systems Architecture and Technology, System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support, Eds. Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z., 2014, s. 65-74
 8. Bocewicz G., Reachability of multimodal processes cyclic steady states space. Golińska P. (Eds.), Environmental Issues in Automotive Industry, series: EcoProduction, Golińska P. (Eds.), 2014, 129-162
 9. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Modele multimodalnych sieci i procesów transportowych. In: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Elektronika, Tom 30, Zeszyt 194, 543-552
 10. Bocewicz G., Banaszak Z., Harmonogramowanie multimodalnych procesów transportowych. In: Automatyzacja Procesów Dyskretnych: Teoria i zastosowania. Świerniak A., Krystek J. (Red.), Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2014, 7-16
 11. Boroński R., Bocewicz G., Multi-criteria index selection for grouped SQL queries. In: Kwiecień A, Gaj P, Stera P (Eds.) Communications in Computer and Information Science, series: Computer Networks. Springer Berlin Heidelberg, Vol. 320, 2013, 573-581
 12. Bocewicz G., Nielsen P., Banaszak Z. A., Dang Q.-V.,  Multimodal Processes Cyclic Steady States Scheduling. In: Corchado JM (Eds.) Highlights on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems; series: Communications in Computer and Information Science. Springer Berlin Heidelberg, Vol. 365,  2013, 73-85
 13. Bocewicz G., Wójcik R, Banaszak Z., Multimodal processes scheduling in mesh-like networks composed of periodic systems. In: Information Systems Architecture and Technology ISAT, Knowledge Based Approach to the Design, Control and Decision Support, 2013, 65-76
 14. Bocewicz G., Banaszak Z., Nielsen P., Dang V.Q., Multimodal processes rescheduling. In: Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services, series: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Emmanouilidis, C., Taisch, M., and Kiritsis, D. (Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2013, Vol. 397, 534-541
 15. Bocewicz G., Banaszak Z., Structural And Behavioural System Periodicity. In: Świć A., Lipski J. (Eds.) Optimization of Production Processes. Lublin, 35-52
 16. Bocewicz G., Banaszak Z., Declarative approach to cyclic scheduling of multimodal processes. In: EcoProduction and Logistics, Emerging Trends and Business Practices, series: EcoProduction, Golińska P. (Eds.), Vol. 1, Springer Heidelberg, 2013, 203-235
 17. Bocewicz G., Nielsen P., Banaszak Z., Dang V.Q., Cyclic Steady State Refinement: Multimodal Processes Perspective. In: Advances in Production Management Systems, series: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Bjørge J. F., Laugen T. (Eds.), Vol. 384, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, 18-27
 18. Nielsen P., Bocewicz G., Simulation Study of the Volatility of Order Sizes and Their Impact on the Stability of a Simple Manufacturing Environment. In: Advances in Production Management Systems, series: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Bjørge J. F., Laugen T. (Eds.), Vol. 384, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, 91-99
 19. Bocewicz G., Banaszak Z., Pawlewski P., A declarative approach for AGVs modeling and cyclic scheduling. In: Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, series: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Graña M., Toro C., Posada J., Howlett R. J., Jain L. C. (Eds.), Vol. 243, IOS Press 2012, 1942-1952
 20. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Cyclic Scheduling for Supply Chain Network. In: Trends in Practical Applications of Agents and Multiagent Systems, series: Advances in Intelligent and Soft Computing, Corchado Rodríguez J.M., Perez J., Golińska P., Giroux S., Corchuleo R. (Eds.), Vol. 157, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, 39-47
 21. Dang V.Q., Nielsen I., Bocewicz G., A Genetic Algorithm-Based Heuristic for Part-Feeding Mobile Robot Scheduling Problem. In: Trends in Practical Applications of Agents and Multiagent Systems, series: Advances in Intelligent and Soft Computing, Corchado Rodríguez J.M., Perez J., Golińska P., Giroux S., Corchuleo R. (Eds.), Vol. 157, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, 85-92
 22. Bocewicz G., Bzdyra K., Banaszak Z., Decidability of Diophantine models of cyclic scheduling problem: case study. W: Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i Zastosowania, Świerniak A., Krystek J. (Red.), Tom I, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2012, 7-14
 23. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Knowledge Base Admissibility: An Ontology Perspective. In: Information Systems Architecture and Technology, Networks Design and Analysis, Grzech A., Borzemski L., Świątek J., Wilimowska Z. (Eds.), Publishing house of Wrocław University of Technology, Wrocław, 2012, 13-22
 24. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., A reference model of AGVs cyclic scheduling problems: declarative approach. In: Information Systems Architecture and Technology – System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support,  Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (Eds.), Publishing house of Wrocław University of Technology, Wrocław,  2011, 273-288
 25. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Integracja zadań planowania działań i wariantowania struktury wielorobotowego zespołu mobilnych robotów inspekcyjnych: model deklaratywny. W: Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego, Trybus L., Samolej S. (Red.), WKŁ, Warszawa, 2011, 375-386
 26. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Model referencyjny problemu harmonogramowania wózków samojezdnych: podejście deklaratywne. W: Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, seria Automatyka Informatyka, Technologie Informacyjne Zarządzanie, Oprogramowanie, Górski J., Orłowski C. (Red.),  Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2011, 237-246
 27. Bocewicz G., Czarnecki A., Banaszak Z., Model ontologiczny referencyjnego problemu planowania misji inspekcyjnych. W: Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, seria Automatyka Informatyka, Technologie Informacyjne Zarządzanie, Oprogramowanie, Górski J., Orłowski C. (Red.),  Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2011, 247-256
 28. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Cyclic Steady State Refinement. In: International Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence, series: Advances in Intelligent and Soft Computing,  Abraham A., Corchado J.M., Rodríguez González S., de Paz Santana J.F. (Eds.), Vol. 91, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, 191-198
 29. Bocewicz G., Banaszak Z., Declarative modeling of multimodal cyclic processes. In: Information Technologies in Environmental Engineering, series: Environmental Science and Engineering – Environmental Engineering, Golinska P., Fertsch M., Marx-Gómez J. (Eds.), Vol. 3, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2011, 551-568
 30. Jucha M., Bocewicz G., Matuszek J., Calculation model of teaching costs in a university. In: New aspects of manufacturing organizations’ development, Micieta B., Wieczorek T., Matuszek J. (Eds.), Zilina (Slovak Republic), 2011, 203-236
 31. Bocewicz G., Bzdyra K., Banaszak Z., Wariantowanie Struktury Wieloobrotowych Systemów Inspekcyjnych. W: Innowacyjność akademicka – nowe wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości,  Juraszka J.,  Moczała A. (Red.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2011, s. 39-54
 32. Bocewicz G., Banaszak Z., Model diofantyczny problemu osiągalności. W: Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych, seria Automatyka Informatyka, Technologie Informacyjne Zarządzanie, Oprogramowanie, Górski J., Orłowski C. (Red.),  Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2010, 57-64
 33. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Cyclic processes scheduling: discrete event systems perspective. In: Information Systems Architecture and Technology – System Analysis Approach to the Design, Control and Decision Support,  Świątek J., Borzemski L., Grzech A., Wilimowska Z. (Eds.), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, 251-262
 34. Matuszek J., Jucha M., Bocewicz G., Koszty funkcjonowania jednostek organizacyjnych szkół wyższych. W: Metody i Techniki Zarządzania w Inżynierii Produkcji, Matuszek J., Gregor M., Mičiety B. (Red.), Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2010, 9-24
 35. Banaszak Z., Bocewicz G., Procesy cykliczne i ich harmonogramowanie. W: Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i Zastosowania, Świerniak A., Krystek J. (Red.), Tom I,  Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2010, 17-24
 36. Szwarc E., Szkatuła K., Bocewicz G., Wpływ cech osobowościowych i kompetencji członków zespołów projektowych na terminowość i jakość realizowanego przedsięwzięcia. W: Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement, Jędrych E., Lendzion J.P. (Red.), Wydawnicwo Media Press, Łódź, 2010, 249-271
 37. Bocewicz G., Banaszak Z., Abductive inference based approach for project portfolio planning. In: Intelligent System for Knowledge Management, Series: Studies in Computational Intelligence, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009, 107-130
 38. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Diophantine models of a cyclic scheduling problem. In: Information Systems Architecture and Technology, System Analysis In Decision Aided Problems, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2009, 207-217
 39. Bocewicz G., Banaszak Z., Bach I., Planowanie pracy wielorobotowych systemów wielofunkcyjnych w warunkach niepewności. W: Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2009, 11-23
 40. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., O problemie timetablingu jako o problemie rozstrzygalności. W: Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza  Exit, Warszawa, 2009, 232-246
 41. Banaszak Z., Bzdyra K., Bocewicz G., O rozstrzygalności problemów harmonogramowania cyklicznego. W: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2009, 153-164
 42. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., Modele diofantyczne cyklicznych procesów transakcyjnych. W: Podstawy Informatyczne w Organizacji Produkcji, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, ITSI, Lublin, 2009, 7-23
 43. Banaszak Z., Muszyński W., Bocewicz G., Knowledge Based And CLP-Driven Approach To Mobile Robots Task Planning. In: Information Systems Architecture and Technology, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008, 115-128
 44. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Planowanie pracy zespołu robotów wielofunkcyjnych w systemach potokowej produkcji wieloasortymentowej (Model referencyjny). W: Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008, 635-646
 45. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Planowanie pracy zespołu robotów wielofunkcyjnych w systemach potokowej produkcji wieloasortymentowej (Interakcyjne wspomaganie decyzji). W: Problemy Robotyki, Prace naukowe, Elektronika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008, 647-660
 46. Bocewicz G., Wójcik R., Bzdyra K., Fuzzy Logic And Logic-Algebraic Method For Constraint Programming-Driven Project Prototyping. W: Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk, 2008, 317-326
 47. Bach I., Muszyński W., Bocewicz G., Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami do wariantowania inwestycji projektowych w MŚP. W: Bazy danych, rozwój metod technologii, WKŁ, Warszawa, 2008, 387-399
 48. Bach I., Bocewicz G., Muszński W., Banaszak Z., Fuzzy logic based and constraint programming driven approach to knowledge management in SME.  W: Zarządzanie Produkcją,  Łódź, 2007, 101-110
 49. Bach I., Bocewicz G. Bzdyra K., Resource-constrained project scheduling subject to imprecise data specification. W: Inżynieria Produkcji, Technologia Informacja Zastosowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2007, 17-41
 50. Bocewicz G., Bach I., Banaszak Z., Komputerowo wspomagane sterowanie dyspozytorskie pojazdami AGV. W: Zastosowania teorii systemów, seria: Monografie, nr 36, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków, 2007, 5-20
 51. Bach I., Bocewicz G., Kopczewski M., Moryń-Białko G., Zarządzanie wiedzą MŚP. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, T. I, Knosla R., Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, 2007, 12-21
 52. Wójcik R., Bocewicz G., Banaszak Z., CP approach to prototyping of systems of concurrently competing cyclic processes using a logic-algebraic method. In: Artificial Intelligence and Soft Computing, Academic publishing house Exit, Warsaw, 2006, 308-315
 53. Bocewicz G., Banaszak Z., Logic-algebraic method based and CP driven approach to SMEs knowledge base consistency checking. In: Production Engineering (Computer Science Driven Production Engineering), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,  Zielona Góra, 2006, 7-28
 54. Muszyński W., Bocewicz G., Banaszak Z., Harmonogramowanie pracy wózków samojezdnych w warunkach ograniczonego dostępu do zasobów współdzielonych ESP (Problem decyzyjny). W: Postępy robotyki (Systemy i współdziałanie robotów), WKiŁ, Warszawa, 2006, 175-187
 55. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Harmonogramowane pracy wózków samojezdnych w warunkach ograniczonego dostępu do współdzielonych zasobów ESW (Model logiczno-algebraiczny). W: Postępy robotyki (Systemy i współdziałanie robotów), WKiŁ, Warszawa, 2006, 149-162
 56. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami do budowy interakcyjnego systemu sterowania dyspozytorskiego procesami transportu i składowania ESP. W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2006,  107-126
 57. Bach I., Ważna L., Bocewicz G., Wykorzystanie modelowania rozmytego i technik CP/CLP do budowy narzędzia wspomagania programowania inwestycji. W: Inżynieria Produkcji, Technologia, Informacja, Innowacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, Nr 3, 2006, 7-31

Materiały Konferencyjne

 1. Bocewicz G., Banaszak Z., Nielsen I., Multimodal processes prototyping subject to fuzzy operation time constraints, In: Preprints of the 15th IFAC Symposium in Information Control Problems in Manufacturing, Ottawa, Canada, 2015, 2171-2176
 2. Bocewicz G., Banaszak Z., Pawlewski P., Multimodal cyclic processes scheduling in fractal structure networks environment. In: Preprints of the 19th World Congress: The International Federation of Automatic Control, Cape Town 2014, 8939-8946
 3. Nielsen I., Bocewicz G.,  Do N.A.D., Production and Resource Scheduling in Mass Customization with Dependent Setup Consideration. In: Proceedings of the 7th World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC 2014), Lecture Notes in Production Engineering, Springer 2014,  461-472
 4. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., Cyclic scheduling of multimodal processes in crystalline-like network structures. In: Procedia Computer Science, Proceedings of Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 18th Annual Conference, KES-2014 Gdynia, Poland, September 2014, Vol. 35, 2014, 1567-1576
 5. Greenwood A. G., Pawlewski P., Bocewicz G., A Conceptual Design Tool to Facilitate simulation model Development: Object Flow Diagram. In: Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference, R. Pasupathy, S.-H. Kim, A. Tolk, R. Hill, and M. E. Kuhl (Eds.), 1292-1303
 6. Boroński R., Bocewicz G., Wójcik R., Grouped queries indexing for relational database. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management KNOW 2013, IARIA, Nice, France, February 24 – March 1,2013, 123–128
 7. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z.,  Cyclic Scheduling of Multimodal Processes in Mesh-like Environment. In: Proceedings of 2013 IEEE 18th Conference Emerging Technologies &Factory Automation, ETFA 2013, Cagliari, 1-6
 8. Bocewicz G., Pawlewski P., Using Simulation Tool For Veryfying AGVS modeling and Cyclic Scheduling.In: Proceedings of Grand Challenges in Modeling and Simulation Symposium. 2013. (GCMS2013). Summer Simulation Multi conference. Vakilzadian H., Huntsinger R., Crosbie R., Cooper K. (Eds.),The Society for Modeling and Simulation International, Toronto (Canada), 2013, 144–151
 9. Bocewicz G., Nielsen I., Banaszak Z., Step-by-step cyclic processes scheduling. In: Proceedings of 11th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Marcos T (Eds.) Sao Paulo, 300–305
 10. Bocewicz G., Banaszak Z., Nielsen I., Robustness of multimodal processes itineraries. In: Proceedings of IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control. Bakhtadze N. (Eds.),Saint Petersburg, 2092–2097
 11. Dang Q.-V., Nielsen I., Bøgh S., Bocewicz G., Modelling and Scheduling Autonomous Mobile Robot for a Real-World Industrial Application. In: Proceedings of IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control. Bakhtadze N. (Ed.), Saint Petersburg, 2098–2103
 12. Bocewicz G., Banaszak Z., Nielsen P., Dang V.Q., Multimodal processes rescheduling. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS2012, Rhodes Island, Greece, 2012, (CD-ROM)
 13. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z., CP-Driven Modelling for Multi-Modal Cyclic Transport Systems. In: Proceedings of the 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, INCOM 2012, IFAC, Bucharest, Romania, 2012, (IFAC PapersOnLine-Elsevier)
 14. Bocewicz G., Banaszak Z., Nielsen I., A declarative approach to cyclic processes coupling and scheduling. In: Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA2012, Kraków, Poland, 2012, (CD-ROM)
 15. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., CP-driven multimodal processes scheduling. In: Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA2011, Toulouse, France, 2011, (CD-ROM)
 16. Bocewicz G., Nielsen P., Banaszak Z., Quang V.Q., Cyclic steady state refinement: multimodal processes perspective. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS2011, Stavanger, Norway, 2011, (CD-ROM)
 17. Nielsen P., Bocewicz G., The volatility of order sizes and their impact on the stability of a simple manufacturing environment. In: Proceedings of the International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS2011, Stavanger, Norway, 2011, (CD-ROM)
 18. Szwarc E., Bocewicz G., Bzdyra K., Kompetencje i cechy osobowościowe w kształtowaniu zespołów projektowych. W: Materiałach II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  – Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacji interdyscyplinarne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Tom I, Kielce, 2010, 394-404
 19. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Cyclic scheduling: diophantine problems perspective. In: Proceedings of the 10th International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, IMS2010, IFAC, Lisbon, 2010, (IFAC PapersOnLine-Elsevier)
 20. Bocewicz G., Banaszak Z., Muszyński W., Decision support tool for resource allocation subject to imprecise data constraints. In: Proceedings of The 7th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA09) [CD-ROM]. Christchurch, New Zeland: IEEE New Zeland South Section, 2009, 1218-1222
 21. Bach I., Banaszak Z., Bocewicz G., Interakcyjny system nawigacyjnego planowania przedsięwzięć. W: Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu, 2009, 34-40
 22. Bach I., Wójcik R., Bocewicz G., Projects portfolio prototyping subject to imprecise activities specification. In: Conference proceedings of 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC – ICCS08, 2008, 567-576
 23. Bach I., Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Knowledge based and CLP-driven approach to multi  product small-size production flow. In: Proceedings of the 9th International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, IMS08, IFAC, 2008, 67-74 (IFAC PapersOnLine-Elsevier)
 24. Bocewicz G., Muszyński W., Wójcik R., Banaszak Z., Projects Portfolio Prototyping. In: Conference proceedings, Conference on Human System Interaction, 2008
 25. Bocewicz G., Muszyński W., Banaszak Z., Knowledge based and CLP-driven approach to AGVs system control, In: Proceedings of the 8th IFAC International Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, IMS’07, IFAC, 2007, 62-67 (IFAC PapersOnLine-Elsevier)
 26. Bach I., Bocewicz G., Planowanie portfela projektów. W: Modele Inżynierii Teleinformatyki, materiały konferencyjne IV krajowej konferencji studentów i młodych pracowników nauki, XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki, 2007, 21-28
 27. Wójcik R., Bocewicz G., Banaszak Z., Knowledge engineering approach to concurrently competing cyclic processes control. In: Proceedings of the Intelligent Systems IS’06,  IEEE IM/SMC, London, 2006, 77-82
 28. Banaszak Z., Bocewicz G., CLP based decision support system methodology for SME management. W: Materiały 9 międzynarodowego seminarium: Modelowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, Pilzno, Republika Czeska, 2006, 15-21
 29. Tomczuk-Piróg I., Muszyński W., Bocewicz G., CLP – Based Approach to Decision Making Aimed at Production Orders Prototyping, In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2006, 1091-1096
 30. Banaszak Z., Bocewicz G., Towards unified framework for dedicated DSS design. W: Materiały konferencji naukowo-technicznej: automation, Automatyzacja-Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006, 298-307
 31. Bocewicz G., Zastosowanie metody logiczno algebraicznej i technik programowania z ograniczeniami do badania poprawności wiedzy. W: Modele Inżynierii Teleinformatyki, materiały konferencyjne III krajowej konferencji studentów i młodych pracowników nauki, XXI wiek erą elektroniki i teleinformatyki, 2006, 21-27
 32. Bocewicz G., Banaszak Z., Wójcik R., Design of systems of concurrently competing cyclic processes: A logic-algebraic method approach. In: Proceedings of the AI-METH 2005 – Artificial Intelligence Methods, Gliwice, 2005, 93-98
 33. Banaszak Z, Bocewicz G., Bzdyra K., Zastosowanie metod programowania z ograniczeniami do planowania zajęć. W: Materiały VI międzynarodowej konferencji-naukowo technicznej, Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, Kazimierz Dolny, 2005, 20-27
 34. Bocewicz G., Bzdyra K., Graficzna metoda planowania zajęć. W: Materiały VI międzynarodowej konferencji-naukowo technicznej, Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, Kazimierz Dolny, 2005, 27-34
 35. Bocewicz G., Banaszak Z., Bzdyra K., Zastosowanie metody logiczno-algebraicznej do badania własności systemów współbieżnych procesów cyklicznych. W: Materiały międzynarodowej konferencji, Inżynieria Produkcji,  Bielsko Biała, 2005, 10-12