Wykształcenie

2014 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
 • dyscyplina: informatyka
 • temat: Modele Systemów Multimodalnych Procesów Cyklicznych
2007 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
 • dyscyplina: informatyka, specjalność: systemy wspomagania decyzji
 • tytuł rozprawy: Zastosowanie metod programowania z ograniczeniami w zadaniowo zorientowanych systemach interakcyjnego wspomagania decyzji
2006 uzyskanie tytułu zawodowego magistra:

 • Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki
 • kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: telekomunikacja cyfrowa – komunikacja cyfrowa
 • tytuł pracy magisterskiej: Zastosowanie metod programowania z ograniczeniami do budowy systemu wspomagania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach
2004 uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera:

 • Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki
 • kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: telekomunikacja cyfrowa
 • tytuł pracy inżynierskiej: Stanowisko do badania dyspersji w światłowodach włóknistych